جان کانستبل

جان کانستبل نقاش انگلیسی سبک رمانتیک بود. از مشهورترین نقاشی‌های جان کانستبل میتوان به پارک ویونهو، دره ددهام و گاری علف خشک اشاره کرد.