جکسون پولاک

جکسون پولاک نقاش آمریکایی که از اولین های جنبش هیجان‌نمایی انتزاعی بود. جکسون پولاک بیشتر برای سبک منحصر به فرد نقاشی قطره‌ای شناخته شده‌ است.