درباره نقاشی آبرنگ

آبرنگ را به‌وسیله قلم مو بر روی کاغذ، مقوا، پاپیروس و… به کار می‌برند. از این جهت با بسیاری از رنگ‌ماده‌های پوششی تفاوت دارد که در آن رنگ سایه‌های روشن از طریق رقیق کردن رنگ ماده حاصل می‌آید و نه با افزودن سفید. از مهم‌ترین شرایط اجرایی انجام کارهای هنری با آبرنگ یا گواش، رعایت نظافت رنگ گذاری و رنگ برداری و تمیزی آن هاست. به علاوه در این هنر، سرعت عمل نقاش و توانایی اجرایی و مهارت در استفاده از قلم مو و ابزارهای نقاشی، از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.

توضیحات آثار

من در زمینه خلق و آموزش نقاشی با سبك هاي مختلف از جمله امپرسيونيسم، رئالیسم، سورئالیسم و … در تكنيك هاي متفاوتي مانند آبرنگ فعالیت میکنم. در كلاس هاي آموزشي، هدف من فراهم كردن شرايط يادگيري تجربيات كاربردي و ارائه ابزار مورد نياز جهت رشد هنري هر فرد است.

۲۷

نقاشی