درباره طراحی واسط کاربری

طراحی واسط کاربری به معنای طراحی واسط کاربر (UI)، برای نرم‌افزارهای آنلاین و آفلاین و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی با تمرکز بر تجربه کاربری (UX) است. یک طراحی واسط کاربر خوب، انجام وظایف را بدون جلب توجه غیرضروری به خود واسط، تسهیل می‌کند. فرایند طراحی با استفاده از هنر گرافیک و تایپوگرافی برای کاربردپذیری با نیازهای در حال تغییر کاربر می باشد.

توضیحات آثار

من نشانه ها، تصاوير و متن ها را خلق و تركيب مي كنم تا به پيغام يك ايده، فرم دهم. هنر اولين نياز خلق يك اثر گرافيكي خوب است و من از اين پتانسيل در طراحي واسط کاربری (UI  و UX) استفاده مي كنم.

32

طرح واسط کاربری