درباره نقاشی مینیاتور

مینیاتور یا نگارگری فرایندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد نقش می‌کند و اثری خلق می‌شود؛ در نگارگری خط رکن اصلی را داراست و به اندازه‌ای مورد اهمیت است که وجود سایه‌ها را کم رنگ و حتی گاهی از بین می‌برد قلمگیری‌ها در نگارگری شباهت چشمگیری به خوشنویسی دارد و آنچه که مینیاتور را از طراحی جدا می‌کند شیوه اجرای خطوط آن است که در آن با ضعف و قدرت همراه است.

توضیحات آثار

من در زمینه خلق و آموزش نقاشی با سبك نقاشي ايراني (مينياتور) در تكنيك هاي متفاوتي مانند رنگ روغن، آبرنگ،‌ اكريليك، مركب و …  فعالیت میکنم. در كلاس هاي آموزشي، هدف من فراهم كردن شرايط يادگيري تجربيات كاربردي و ارائه ابزار مورد نياز جهت رشد هنري هر فرد است.

43

مینیاتور