درباره نقاشی دیجیتال

نقاشی دیجیتالی به عنوان روشی برای ایجاد یک شی هنریاست که در این تکنیک روش‌های نقاشی‌های قدیمی معمولی مثل رنگ روغن، اکرلیک، جوهری و غیره با هم ادغام می شود و بر روی بسترهای نقاشی قدیمی مختلفی مثل پارچه بوم، کاغذ یا پلی استر به وسیله ماشین آلات چاپ که وابسته به نرم‌افزارهای کامپیوتری است چاپ می‌شوند.

توضیحات آثار

من نشانه ها، تصاوير و متن ها را خلق و تركيب مي كنم تا به پيغام يك ايده، فرم دهم. هنر اولين نياز خلق يك اثر گرافيكي خوب است و من از اين پتانسيل در طراحي و نقاشي ديجيتال استفاده مي كنم.

43

نقاشی دیجیتال